Kurumsal
Çevre Politikamız
Kuruluşumuzun genel inşaat ve taahhüt işleri sektöründe; entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri kapsamında;
 
Çevre ile ilgili yapılan çalışma ve uygulamaların, müşteri şartname ve sözleşmelerine, müşteri istek ve şikayetlerine, çevre ve çevreyi etkileyen unsurlarla ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi temel esastır.
 
Kuruluşumuz; 
Entegre Yönetim Sistemi içinde çevre ile ilgili yapılan çalışma ve uygulamaların etkinliğinin sürekli artırılması için müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmet proseslerindeki çevreye ait belirleyici rol üstlenen süreçlerin; Performans göstergelerini dikkate alarak, ölçülebilir amaç ve hedeflerini izleyen ,periyodik olarak gözden geçirilmek suretiyle sürekli geliştirilmesini sağlayan, kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyeti sürekli olarak canlı tutan,bir çevre yönetim sistemi oluşturmuştur.
 
Kuruluşumuz; 
Sürdürülebilir başarı için, çevre ve çevreyi etkileyen yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygulamakta ve güncel durumlarını izlemektedir.
 
Kuruluşumuz; 
Bu politika ile,Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını , üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.
Web Tasarım Teknobay