Kurumsal
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Kuruluşumuzun genel inşaat ve taahhüt işleri sektöründe;Entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri kapsamında;
 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışma ve faaliyetlerin, müşteri şartname ve sözleşmelerinde belirtilen şartlara uygun, müşteri istek ve şikayetlerini dikkate alarak ve karşılayarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat, yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve müşterilerimiz tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.
 
Kuruluşumuz; 
Çalışma ve uygulamalarını, daha sıkı hükümler ihtiva eden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının genel iş sağlığı ve güvenliği meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilginin oluşturduğu bir ortam ve çerçeve içinde geliştirmektedir.
 
Kuruluşumuz ; 
Bu politika ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yapacağı uygulama ve çalışmalarını, üst yönetim olarak taahhütlerini, kamuoyuna ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktadır.
 
Kuruluşumuzun; 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili icraat ve başarılarının değerlendirilmesi amacıyla, üst yönetimimiz, ilgili faaliyetlerini gözden geçirmekte, 
denetlemekte hizmet ve ürün gerçekleştirme süreçlerinin iyileştirmesi için kaynak tahsis etmektedir.
 
Kuruluşumuz; 
Bu politika içinde belirtilen uygulama ve işlemlerin etkin olabilmesi için, belirli bir vizyona sahip entegre bir yönetim sistemi içinde yürütülmesini ve genel yönetim faaliyetleri ile bütünleştirilmesini sağlamıştır.
Web Tasarım Teknobay